Vải Xô Cotton In Họa Tiết

1.00

Vải Xô Cotton In Họa Tiết

Màu sắc: Theo người mua

Ứng dụng: May quần áo sơ sinh, mũ đội đầu, áo lót, chăn, khăn xô

Made in Vietnam

SKU: SSJKSN01-5-1 Categories: , Tags: , , , , ,