Quần áo đồng phục Bác sỹ nên mua như thế nào?

Đồng phục bác sỹ

Bệnh viện là nơi dễ nảy sinh các bênh lây chéo nhất nên các sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực y tế cũng cần phải đảm bảo. 

Polyester trộn với cotton có hoặc không sợi spandex là sản phẩm phù hợp nhất dành cho lĩnh vực y tế. Mitexco Minh Trí có những nguồn nguyên liệu độc quyền cho lĩnh vực này.

Chúng tôi cung cấp cho các bênh viện hàng đầu trên thế giới các sản phẩm dệt may trong lĩnh vực y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *