Vải trượt nước

Vải trượt nước: Vải dệt kim và dệt thoi.

Khổ 145-180cm

Màu: trắng (có sẵn), các màu khác sản xuất theo đơn đặt hàng.

100% Awesome!

Thương hiệu: MITEXCO

Made in Vietnam